SATILIK JUMPER KARAVAN 2.EL 2002 FIAT DUCATO ORJ?NAL 63.800 KM,de

SATILIK JUMPER KARAVAN 2.EL 2002 FIAT DUCATO ORJ?NAL 63.800 KM,deÜRÜN AÇIKLAMASI

Donan?ml?, Buzdolab?, uydu,TV, maceratörlü taharet musluklu wc,200 lt temiz su 250 kirli su deposu ,uydu, webasto, çok say?da dolap, buzdolab?, 3 Adet solar panel,Jel Akü,invertör, d?? enerji beslemesi, sineklik perde, hidrolik direksiyon, 2002 model fiat Ducato, aç?l?r tente,Double teyp.

 

-Webasto var -Uydu-tv -Güne? paneli,invertör.jel akü, -Double teyp -Motor orjinal 63.800 km,de