SATILIK 2014 MODEL MERCEDES SPRINTER 2019 YAPIMI OTOMATİK VİTES MOTOKARAVAN 170.000 KM’de

SATILIK 2014 MODEL MERCEDES SPRINTER 2019 YAPIMI OTOMATİK VİTES MOTOKARAVAN 170.000 KM’deÜRÜN AÇIKLAMASI

SATILIK 2014 MODEL MERCEDES SPRINTER 2019 YAPIMI OTOMATİK VİTES MOTOKARAVAN 170.000 KM’de...  KARAVANIMIZDA BANYO WC MEVCUTTUR. Mercedes Sprinter 516 17 m3. 2019 haziran ayında karavana dönüştürüldü, 1 yıl içerisinde bayan kullan?c? taraf?ndan çok az ve temiz kullanıldı. Tasar?m? özel olarak sahibi taraf?ndan yap?l?p her ayr?nt?s?yla tek tek ilgilenildi. Banyo ve wc ferah bir ortam sa?lamak için aç?l?r kapan?r ?ekilde gizli sistem olarak yapt?r?ld?. Araçta bir karavanda olmas? gereken jel ya?am aküsü ,invertör temiz su ve at?k su depolar?, vebasto, s?cak su için ?ofben, güne? paneli sabitleme ayaklar?, döner koltuk sistemi, 220 w elektrik ç?k??? ve daha sayamayaca??m?z bir çok ayr?nt?s? mevcuttur. Araç sonradan uzat?lm?? uzun ?asiye dönü?türülmü? olanlarla kar??t?r?lmas?n lütfen. 5 ton kapasiteli bir araçt?r. Bu büyüklükteki bir araç otomatik vites özelli?iyle çok rahat kullan?m imkan? sa?l?yor. D?? siyah kaplamas? ruhsata i?lenmi? olup i?çili?i mükemmeldir. Bütün bak?mlar? yetkili servis düzenli olarak yapt?r?lm??t?r. Trameri yoktur. Kazas?zd?r. Bugün al?p ak?am yola ç?kabilece?iniz sorunsuzlukta bir araçt?r. Arac?n orjinal tepe klimas? bulunmakta.