SATILIK 2005 MODEL 297.000 KM’de RENO MASTER-2ÜRÜN AÇIKLAMASI

SATILIK 2005 MODEL 297.000 KM’de RENO MASTER-2 2020 imalat? s?f?r Motokaravan https://www.facebook.com/MNBKARAVAN 2020 yap?m s?f?r karavan: -TÜV Türk'den yeni geçmi?tir. -B tipi normal otomobil ehliyetiyle kullan?labilir. -Karavan M1 tipi karavan ruhsat?na sahiptir. (Park yerlerini kullanma özelli?i di?er karavanlara göre daha geni?tir) -Sürü?ü rahatt?r. Otomobil kullananlar zorluk ya?amazlar. -2020 MTV vergisi ödenmi?tir. -Trafik sigortas? yap?lm??t?r. Karavan genel özellikleri: 1-Renault Master-2 2-2005 model 3-297.000 km 4-Hidrolik direksiyon 5-Motor ve yürüyen bak?m? yap?ld?. 6-Motor eksper bilgisinde fabrika verisi 113 ?u anki durum 87 dir 7-Sol ve sa? ayna otomatik ayarlanabilir 8-Ya?am Aküsü 9-Jeneratör 10-Sabit tuvalet, banyo, lavabo 11-Çift ki?ilik 190 cm yatak 12-Kapakl? ve kilitli dolaplar 13-Buzdolab? 14-Temiz ve kirli su depolar? 15-D?? du? 16-Tente 17-Mutfak lavabosu, tezgah?, ikili ocak, tezgah üstü ve alt? kilitli dolaplar 18-Katlan?r yemek masas? ve içi kullan?labilir üç adet puf 19-?i?me yataklarla 4 ki?ilik kullan?labilir 20-S?cak su için ?s?t?c? 21-Arkadaki her camda ve sürücü arkas?nda zebra perdeler. Camlar siyah film kapl?d?r. ?çerisi görünmez. 22-Sol ve sa? otomatik cam 23-Lastikler yeniye yak?nd?r. 24-Lastikler için istenmeyen durumlar için lastik tamir köpü?ü vard?r. 1- Ön ve arka görü? kameras?: Ön ve arka taraf? gören kamera ile park ederken ve yol ak???n? görme kolayl??? sa?lanm??t?r. Park halinde de kay?t özelli?i vard?r. 2- Alarm Sistemi. Alarm?n darbe hassasiyeti iste?inize göre ayarlanabilmektedir. Çift alarm anahtar?yla araç anahtar? olmadan kap?lar? aç?p kapatabilirsiniz. 3- Arka Park Sensörleri. Küçük araç kullananlar ya da riskli park yerleri için park kolayl??? sa?layacakt?r. 4- 7 inç büyüklü?ünde ekran? olan, dokunmatik, radyo, usb giri?li, bluetooth ile telefon ba?lant?s? yap?l?p konu?ulanilen, telefon ekran? yans?t?larak navigasyon olarak ya da video oynat?labilen multiplayer. 5- Radyo ve tv anteni al?nm?? monte edilmemi?tir. 6- Karavan orta kap?s? otomatik aç?l?p kapanabilir. Kap? ray? s?f?r tak?lm??t?r. 7- Sol ayna, direksiyon üst mili, hidrolik ya??, silecekler, sinyal kolu, kap? gergi yaylar?, fren körükleri s?f?r tak?lm??t?r. 8- Sürücü k?sm?ndaki ön konsol ve kolay sürü? için direksiyon simidi kaplanm??t?r.