ALKOVENLi MOTOKARAVAN 2004 MODEL PEUGEOT BOXER

ALKOVENL? MOTOKARAVAN 2004 MODEL PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI 314.000 KM’deÜRÜN AÇIKLAMASI

SATILIK ALKOVENL? MOTOKARAVAN 2004 MODEL PEUGEOT BOXER 350 LH 2.8 HDI 314.000 KM’de Bir motokaravanda olmas? gereken her?ey arac?m?zda mevcuttur. 6 ki?ilik yatak kapasiteli(arka k?s?m 2 ki?i, orta oturma bölgesi koltuklar portatif aparat ve masa kullan?larak 2 ki?ilik yata?a dönü?ebilmekte, (Alkoven k?sm? 2 ki?ilik yatak), koltuk dö?emeleri ve süngerleri, Dometic klima 220 elektrik ile çal???r. 200 lt metal temiz su tank?, 100lt + 100lt metal pis su tanklar?, Parçalay?c?l? WC, Truma ?ohben, Truma ?s?t?c? soba, Thule tente tüm camlar ve üst aç?l?rlar sineklik ve güne?likli, neta uydu al?c?s? ve tv, ikili ocak, iç ve d?? du?lar, ön döner koltuklar, iç masa, iç ayd?nlatma ve ledler (12 ve 220) ile çal??an iki ayr? tesisat, iki güne? paneli ve iki ya?am aküsü, perde ve tüller, iç hal? dö?eme, manuel arka sabitleme ayaklar?, araç içi ç?k??? için manuel aç?lan basamak, mutfak tüpü ve üç yollu tesisat (ocak, ?s?t?c? ve ?ohben için ayr? hatlar), 12 v büro tipi buzdolab?, Alkoven k?sm?na içeriden ç?k?? için merdiven, yeni lastikler, araç bak?ml? olup 10.000 km’de 1 lt civar? ya? eksiltmekte (ustalar bu motorlarda keçeden s?zd?rma oluyor normal diyorlar)